Stop heating!

“Stop încălzirii globale!” este o campanie realizată de Graphic Line, agenţie de publicitate şi branding din Iaşi pentru Terra Mileniul III şi Aidrom.

Această campanie de comunicare doreşte să reliefeze nevoia de implicare a bisericilor din România în comunicarea ameninţării schimbărilor climatice. Această campanie a avut drept vizual machetele ataşate. Acestui vizual au fost expuşi stakeholderii din principalele biserici din România.

Related Entries